Vít tải IC1-2

Mã sản phẩmIC1-2
GiáLiên hệ
Tình trạngCòn hàng
Số lượng sản phẩm

- IC1-2 được thiết kế để vận chuyển các dạng bột khô, thóc gạo, bột nhão hay các vật chất đồng dạng…Vít tải có thể vận chuyển các vật liệu theo phương nằm ngang, nghiêng hoặc một số trường hợp đặc biệt có thể vận chuyne63 theo phương thẳng đứng. Nó còn có thể được ứng dụng trong đóng gói do nó có tính chất cấp liệu một cách đều đặn.
- Vít tải có thể làm dạng máng hoặc dạng ống tròn.

Trở lại